កែសម្រួល ឬបង្កើតវីដេអូ ដោយប្រើ AI

វាងាយស្រួល គ្រាន់តែប្រាប់ Video Editor AI ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ "អនុញ្ញាតឱ្យការស្រមើលស្រមៃរបស់អ្នកហូរ"

វីដេអូដែលបានបង្កើតថ្មីៗ

Um homem de gelo falando:eu vim congelar toda a terra

Granny and ten year younger man The Bold and The beautiful theme wedding

A tea seller sell a tea cup

Funny dogs get rich

ឧទាហរណ៍

អាចម៍ផ្កាយ ហៀបនឹងបុកផែនដី

អវកាសយានិកជិះសេះ

ធ្វើវានៅពេលយប់

ដើម